ÕPPEAASTA 2021/2022 TEGEVUSKAVA

Õppeaasta tegevuskavas tuuakse välja õpilasi puudutavad traditsioonilised üritused ja tegevused kuude lõikes. Täpsustatud ja täiendatud tegevuskavaga saab õppeaasta jooksul tutvuda kooli kodulehel ja õppetöö infostendil.

September

·      september – teadmistepäev, kooliaasta avamine; esimese koolipäeva avaaktus õues, 1. klasside ja abiturientide pidulik aktus;

·      klasside pildistamine:

·      14. september – 4. ja 7. klasside tasemetööde algus;

·      20.-26. september - liikumisnädal, matka- ja spordipäevad;

·      „rebaste ristimine", gümnaasiumi 1. aasta õpilaste vastuvõtmine gümnasistideks.

Oktoober

·      tööd alustavad huviringid;

·      oktoober – õpetajate päeva tähistamine;

·      oktoober – rahvusvaheline muusikapäev;

·      4.-5. oktoober – filmifestivali „Kino maale" töötoad Tapa Gümnaasiumis

·      lastevanemate üldkoosolek;

·      algklasside sügislaat või näitus;

·      15. oktoober – hõimupäev.

November

·      tööd alustavad eelkoolirühmad;

·      algavad aineolümpiaadide koolivoorud;

·      hingedeaja alguse tähistamine (hingedepäev 2. november);

·      rahvakalendri tähtpäevade tähistamine;

·      14. november – isadepäev;

·      26. november – I trimestri kokkuvõttev hindamine põhikoolis;

·      26. november – koolimaja jõuluehtesse (1. advent 28. november).

Detsember

·      algavad aineolümpiaadide maakondlikud voorud;

·      jõulukuu üritused, linnaraamatukogu jõulutunnid;

·      13.-22. detsember – jõuluootuse nädal (päkapikupäev, jõuluoksjon, algklasside jõulutrall, jõulukontserdid, 5.-8. klasside jõulupidu, jõululaat, 9. klasside ja gümnaasiumiastme

·      jõulupidu, jõulunäidend);

·      22. detsember – klasside jõuluhommikud, algklasside jõulukirik.

Jaanuar

·      9. jaanuar – Tapa vabastamise 103. aastapäeva tähistamine;

·      24. jaanuar – hakkab kehtima II poolaasta tunniplaan.

Veebruar

·      Hea õpilane 2021, Hea õpetaja 2021 ja Hea tegu 2021 tunnustamine;

·      2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev;

·      14.-18. veebruar – sõbranädala üritused;

·      direktori vastuvõtt tublimatele õpilastele;

·      Eesti Vabariigi 104. aastapäeva tähistamine.

Märts

·      TG 103. aastapäeva tähistamine;

·      14. märts – emakeelepäev;

·      11. märts – II trimestri kokkuvõttev hindamine põhikoolis;

·      Rahvusvaheline matemaatikavõistlus Känguru.

Aprill

·      1.-12. aprill – TG lahtiste uste päevad: avatud tunnid, e-testid gümnaasiumisse sisseastujatele;

·      tutipidu, viimase koolikella aktus abiturientidele.

Mai

·      algklasside taimelaat;

·      aktiivsete õpilaste preemiaekskursioon;

·      emadepäeva kontsert (emadepäev 8. mai);

·      9. mai – Euroopa päeva tähistamine;

·      23.-27. mai eksamite ja arvestuste nädal.

Juuni

·      algklasside teaduskonverentsike;

·      klasside ekskursioonid ja matkad;

·      õpikute tagastamine ja vahetamine;

·      13. juuni – kooliaasta lõpuaktused üleminekuklassidele, parimate õpilaste tunnustamine;

·      põhikooli ja gümnaasiumi lõpuaktused.

 

Koolielus toimuvaga saab täiendavalt tutvuda järgnevatel internetiaadressidel:

http://tapagymnaasium.kovtp.ee/

https://www.facebook.com/tapagymnaasium