31.01.24

 

VISIOON

 

Tapa Gümnaasium on õppijakeskne, ühiseid väärtusi kandev ja mitmekülgset haridust pakkuv uuendusmeelne kool

 

Väljavõte Tapa Gümnaasiumi arengukavast 2022-2026