Vilistlaste Fondi stipendiaadid 2018/2019

Stipendiaadid:
 1. Betty Abel – väga heade õpitulemuste ja väga hea uurimistöö koostamise eest
 2. Marc Girfanov – väga heade õpitulemuste ja olümpiaadidel osalemise eest
 3. Varvara Iljina - heade õpitulemuste ja väga hea uurimistöö koostamise eest
 4. Anna-Liis Voogla – heade õpitulemuste ja väga hea uurimistöö koostamise eest
 5. Kristiin Gildemann – heade õpitulemuste ja väga hea uurimistöö koostamise eest
 6. Lisbel Serbin – heade õpitulemuste ja väga hea uurimistöö koostamise eest
 7. Meriliis Valdlo – aktiivse osalemise eest koolielus 
 8. Marta Pajula – väga hea uurimistöö koostamise jaspordisaavutuste eest
 9. Eleri Afanasjev – heade õpitulemuste ja spordisaavutuste eest
 10. Laura Himma – heade õpitulemuste eest 
 
Tänukirja pälvisid õpilased:
 
 1. Marten Saar – spordisaavutuste eest 
 2. Raimond Himma – spordisaavutuste eest
 3. Laura Peri – väga hea uurimistöö koostamise eest
 4. Agneliis Pilt – väga hea uurimistöö koostamise eest
 5. Alex-Sander Arisalo – olümpiaadidel osalemise eest
 6. Jens Ülesoo – heade õpitulemuste ja spordisaavutuste eest
 7. Jana Katre Ojasoo – tubli õppetöös ja edukas maakonna ja riiklikest olümpiaadidest osavõtja
 8. Kermo Mätlik – tubli õppetöös, edukas maakonna olümpiaadidest osavõtja ja aktiivne kooli raadiosõlme liige
 9. Mattias Kaasik – tubli esinemise eest etluskonkursil
 
Tänukirja pälvisid õpetajad ja kooli töötajad:
 
 1. Pilvi Kangas – kauaaegne klassiõpetaja, positiivne ning innustav kolleeg teistele õpetajatele
 2. Kristina Asuküla – tulemuslik IT juht, haridutehnoloog ja kooli IT mõtte arendaja
 3. Rita Joor – spordiööde korraldamine
 4. Külvi Kivisild – andekate õpilaste töörühma juht, üks kooli õppekava arendajatest
 5. Madis Kivisild – suur töö kooli meediavõimekuse arendamisel
 6. Liivi Liivak – kooli kolmanda raamatu koostamine, dokumendihaldussüsteemi juurutamine
 7. Mikk Maasikrand – muuseumi arendamine ja tubli töö 4. kooliastme õppekava arendamine
 8. Lea Oja – aktiivne, tubli ja julge 2. kooliastme õppetoolijuht
 9. Maarja Suvorov – uurimistööde juht ja 2. kooliastme juht
 10. Aime Tops – mittestatsionaarse osakonna taaskäivitaja
 11. Klaire Uustalu – HEV õppe arendamine koolis 
 12. Agnes Jürjo – muuseumi käivitamine, kooli aastapäeva tegus juht, uute õpetajate värbamine
 13. Aile Kippar – õppetöö arendamine, kooli õppekava arendamine, kooli juubeli üks juhte