Vilistlaste Fondi stipendiaadid 2015/2016

Stipendiaadid
1. Väga heade õpitulemuste eest - Rasmus Kont (hõbemedal) 
2. Väga heade õpitulemuste eest– Enely Teinfeldt
3. Väga hea uurimustöö eest – Brigitta-Maria Vakaljuk 
4. Silmapaistvate sporditulemuste eest- Arvi Freiberg 
5. Silmapaistvate sporditulemuste eest- Sander-Sven Annula
 
Tänukirjade saajad
1. Eduka olümpiaadidel esinemise eest – Ragnar Kramm 
2. Aktiivse osalemise eest koolielus – Kristjan Kurg 
3. Eduka olümpiaadidel osalemise eest ja heade spordisaavutuste eest– Lauri Kukk 
4. Heade spordisaavutuste eest – Marjette Maie Müntser
 
Tänukirjad õpetajatele ja kooli personalile
1. Kristina Asuküla - aktiivse ja uuendusmeelse tegevuse eest koolielus 
2. Tõiv Aljasorg - eduka uurimustöö juhendamise eest 
3. Eve Allsoo - eduka klassijuhatamise, aktiivse loovtegevuse arendamise eest 
4. Raivo Kaegas - pikaaegse hea koostöö eest õpetajate, õpilaste ja lastevanematega