9.11.23
 
Väärikus
 • ma pean lugu iseendast
 • me väärtustame üksteist
 • me austame oma kooli
 • me hindame oma kogukonda
 • me armastame oma Eestimaad
Avatus
 • oleme avatud uutele ideedele
 • oleme tolerantsed, sallivad
 • julgeme erineda
 • oleme paindlikud lähtudes indiviidist
Lennukus
 • meie koolist saab nii teadmised, kui sotsiaalsed oskused, et olla edukas nii töös kui
 • ühiskonnas.
 • me julgeme piirideta unistada.
Koostöö
 • me märkame üksteise erinevusi ning arvestame nendega
 • me kaasame ja julgustame üksteist
 • me loome kokkuleppeid ning peame nendest kinni
 • me peame oluliseks ühiseid eesmärke
 • me julgeme rääkida