1.02.24

 

Tapa Gümnaasiumis õpib:

I kooliastmes 199 õpilast

II kooliastmes 193 õpilast

III kooliastmes 200 õpilast

gümnaasiumis 54 õpilast

Statsionaarses osakonnas õpib 646 õpilast.

 

Mittestatsionaarses osakonnas õpib 60 õpilast.

 

Kokku on Tapa Gümnaasiumi õpilaste nimekirjas 706 õpilast 31. jaanuari 2024.a seisuga.