Õpetajad

Nimi

Amet

e-mail

Heili Aaremäe

väikeklassi- ja põhikooli mitme aine õpetaja, 5.v, 6.v ja 7.v klasside juhataja

heili.aaremae@tapagymnaasium.ee

Birgit Afanasjev

klassiõpetaja, 2.a klassijuhataja

birgit.afanasjev@tapagymnaasium.ee

Eve Allsoo

kunstiõpetus, tehnoloogiaõpetus, G-2 klassijuhataja

eve.allsoo@tapagymnaasium.ee

Liisa Allsoo ajalugu liisa.allsoo@tapagymnaasium.ee

Eva Arusoo

klassiõpetaja, 3.c + 4.c klassi juhataja, HEV-koordinaator

eva.arusoo@tapagymnaasium.ee

Helgi Hilborn

psühholoog, psühholoogia

helgi.hilborn@tapagymnaasium.ee

Rita Joor

kehaline kasvatus

rita.joor@tapagymnaasium.ee

Anneli Kaasik

inglise keel, 5.b klassijuhataja

anneli.kaasik@tapagymnaasium.ee

Eve Kasekamp

geograafia, loodusõpetus, 6.b klassijuhataja

eve.kasekamp@tapagymnaasium.ee

Jaak Keskla

tehnoloogiaõpetus

jaak.keskla@tapagymnaasium.ee

Aile Kippar

klassiõpetaja, 3.b klassijuhataja, sotsiaal-ja oskusainete ainerühma juht

aile. kippar@tapagymnaasium.ee

Marie-Johanna Kippar eesti keel ja kirjandus, 4.a klassijuhataja marie-johanna.kippar@tapagymnaasium.ee

Kai Kivi

muusikaõpetus, 9.a klassi juhataja

kai.kivi@tapagymnaasium.ee

Külvi Kivisild

inglise keel, andekate töö koordinaator, 8.a klassi juhataja

kylvi.kivisild@tapagymnaasium.ee

Madis Kivisild

muusikaajalugu, meediaõpetus

madis.kivisild@tapagymnaasium.ee

Elle Kivisoo eesti keel, matemaatika elle.kivisoo@tapagymnaasium.ee

Siiri Klasberg

sotsiaalpedagoog, karjäärikoordinaator, 8.c klassijuhataja

siiri.klasberg@tapagymnaasium.ee

Anna-Liisa Kostjuk

matemaatika, 5.a klassijuhataja

anna-liisa.kostjuk@tapagymnaasium.ee

Koit Kuusk bioloogia koit.kuusk@tapagymnaasium.ee

Helve Lees

inimeseõpetus, vene keel

helve.lees@tapagymnaasium.ee

Katri Lehtsalu

eesti keel ja kirjandus, ainerühma juht, soome keel

katri.lehtsalu@tapagymnaasium.ee

Aivi Leimann bioloogia aivi.leimann@tapagymnaasium.ee
Ranno Lepasepp kehaline kasvatus, 7.b klassijuhataja ranno.lepasepp@tapagymnaasium.ee

Madis Lepiksaar

matemaatika

madis.lepiksaar@tapagymnaasium.ee

Heidi Luik

eesti keel ja kirjandus, 9.b klassijuhataja

heidi.luik@tapagymnaasium.ee

Kärt Maasik inglise keel kart.maasik@tapagymnaasium.ee
Nadezhda Marchenko matemaatika nadezhda.marchenko@tapagymnaasium.ee
Iryna Mariienko loodusained, ukraina keel ja kirjandus, 1.-3.u klassijuhataja iryna.mariienko@tapagymnaasium.ee
Alona Molodchyn ajalugu, ühiskonnaõpetus, tehnoloogia, 4.-5.u klassijuhataja alona.molodchyn@tapagymnaasium.ee
Liudmyla Monko loodusõpetus, ukraina keel, väliskirjandus, psühholoog liudmyla.monko@tapagymnaasium.ee

Tatjana Metsa

abiõpetaja

tatjana.metsa@tapagymnaasium.ee

Anneli Morgenson

matemaatika

anneli.morgenson@tapagymnaasium.ee

Marina Muravkina

matemaatika, füüsika

marina.muravkina@tapagymnaasium.ee

Ülle Murula

füüsika

ylle.murula@tapagymnaasium.ee

Marjette Maie Müntser inglise keel, ajalugu, 7.a klassijuhataja marjettemaie.muntser@tapagymnaasium.ee

Mare Neps

kehaline kasvatus

mare.neps@tapagymnaasium.ee

Indrek Niibo

ajalugu, ühiskonnaõpetus

indrek.niibo@tapagymnaasium.ee

Tiina Nugisman

inglise keel, vene keel

tiina.nugisman@tapagymnaasium.ee

Maie Nõmmik

ajalugu, ühiskonnaõpetus, võrdlev usundilugu

maie.nommik@tapagymnaasium.ee

Lea Oja

klassiõpetaja, 3.a klassi juhataja

lea.oja@tapagymnaasium.ee

Perit Olesk klassiõpetaja, 1.c klassijuhataja perit.olesk@tapagymnaasium.ee
Rasmus Paulus joonestamine rasmus.paulus@tapagymnaasium.ee

Sirje Pipenberg

klassiõpetaja, 2.b klassi juhataja

sirje.pipenberg@tapagymnaasium.ee

Roland Plaum õppe-ja haridustehnoloog, arvutiõpetus, uurimistöö alused roland.plaum@tapagymnaasium.ee

Rita Püümann

inglise keel, G3 klassijuhataja

rita.pyymann@tapagymnaasium.ee

Riina Ring

klassiõpetaja, 4.b klassijuhataja

riina.ring@tapagymnaasium.ee

Tiiu Saluste

saksa keel

tiiu.saluste@tapagymnaasium.ee

Sirje Sell

eesti keel ja kirjandus, huvijuht, 6.a klassijuhataja

sirje.sell@tapagymnaasium.ee

Sander Serbin

matemaatika

sander.serbin@tapagymnaasium.ee

Olha Shulika inglise ja ukraina keel, arvutiõpetus olha.shulika@tapagymnaasium.ee

Maarja Suvorov

vene ja saksa keel, loov- ja uurimistööde koordinaator

maarja.suvorov@tapagymnaasium.ee

Erika Tamm

klassiõpetaja, 1.b klassijuhataja

erika.tamm@tapagymnaasium.ee

Maire Tamm

MSÕ matemaatika

maire.tamm@tapagymnaasium.ee

Tiina Tammar

algõpetuse ainerühma juhataja,  klassiõpetaja, 1.a klassijuhataja

tiina.tammar@tapagymnaasium.ee

Marika Tamtik

klassiõpetaja, 2.c klassijuhataja

marika.tamtik@tapagymnaasium.ee

Anneli Tell bioloogia anneli.tell@tapagymnaasium.ee

Allan Tibar

liiklusteooria

allan.tibar@tapagymnaasium.ee

Aime Tops

eesti keel ja kirjandus, MSÕ õppejuht 

aime.tops@tapagymnaasium.ee

Maris Urve

keemia, G1 klassijuhataja, loodusainete ainerühma juht

maris.urve@tapagymnaasium.ee

Mare Vahtramäe

matemaatika, 6.c klassijuhataja

mare.vahtramae@tapagymnaasium.ee

Merle Varblane

põhikooli mitme aine õpetaja, 9.c klassijuhataja

merle.varblane@tapagymnaasium.ee

Mare Viks

MSÕ eesti keel ja kirjandus

mare.viks@tapagymnaasium.ee

Allan Vinter

kehaline kasvatus

allan.vinter@tapagymnaasium.ee

Piret Võlli

tehnoloogiaõpetus (käsitöö ja kodundus), 8.b klassijuhataja

piret.volli@tapagymnaasium.ee

Liia Vöörmann-Leissoo

logopeed

liia.voormann-leissoo@tapagymnaasium.ee