14.03.24

nimi

õppeaine

e-post

Heili Aaremäe

väikeklassi- ja põhikooli mitme aine õpetaja, 6.v, 7.v ja 8.v klasside juhataja

heili.aaremae@tapagymnaasium.ee

Birgit Afanasjev

klassiõpetaja, 3.a klassijuhataja

birgit.afanasjev@tapagymnaasium.ee

Eve Allsoo

kunstiõpetus, tehnoloogiaõpetus, inimeseõpetus, G-3 klassijuhataja

eve.allsoo@tapagymnaasium.ee

Liisa Allsoo

ajalugu, inimeseõpetus, eesti keel ja kirjandus, õpimotivatsioon, 5.b klassijuhataja

liisa.allsoo@tapagymnaasium.ee

Kadri Ambos

klassiõpetaja, 1.a klassijuhataja

kadri.ambos@tapagymnaasium.ee

Eva Arusoo

klassiõpetaja, 4.c ja 5.c klassijuhataja

eva.arusoo@tapagymnaasium.ee

Viktoria Belitšev

klassiõpetaja, eesti keel ja kirjandus, 2.ka, 4.ka ja 8.ka klasside klassijuhataja

viktoria.belitsev@tapagymnaasium.ee

Kadri Einmann eesti keele tugiõpe põhikoolis kadri.einmann@tapagymnaasium.ee

Jelena Jakovleva

matemaatika, füüsika, loodusõpetus, 9.kb klassijuhataja

jelena.jakovleva@tapagymnaasium.ee

Jana Januško

eesti keel ja kirjandus, käsitöö, inimeseõpetus

jana.janusko@tapagymnaasium.ee

Rita Joor

kehaline kasvatus

rita.joor@tapagymnaasium.ee

Katre Jürgenson

klassiõpetaja, loodusõpetus, eesti keel ja kirjandus, 3.ka ja 8.ka klassijuhataja

katre.jurgenson@tapagymnaasium.ee

Anneli Kaasik

inglise keel, 6.b klassijuhataja

anneli.kaasik@tapagymnaasium.ee

Eve Kasekamp

geograafia, loodusõpetus, inimeseõpetus 7.b klassijuhataja

eve.kasekamp@tapagymnaasium.ee

Jaak Keskla

tehnoloogiaõpetus

jaak.keskla@tapagymnaasium.ee

Aile Kippar

klassiõpetaja, 4.b klassijuhataja

aile.kippar@tapagymnaasium.ee

Kai Kivi

muusikaõpetus, G-1 klassijuhataja

kai.kivi@tapagymnaasium.ee

Külvi Kivisild

inglise keel, majandusõpetus, andekate töö koordinaator, 8.a klassijuhataja

kylvi.kivisild@tapagymnaasium.ee

Elle Kivisoo

klassiõpetaja, 1.k klassijuhataja

elle.kivisoo@tapagymnaasium.ee

Siiri Klasberg

sotsiaalpedagoog, karjäärikoordinaator, 9.c klassijuhataja

siiri.klasberg@tapagymnaasium.ee

Anna-Liisa Kostjuk

matemaatika, ajalugu, 6.a klassijuhataja

anna-liisa.kostjuk@tapagymnaasium.ee

Kärt Lees

eesti keel, inglise keel

kart.lees@tapagymnaasium.ee

Katri Lehtsalu

eesti keel ja kirjandus, soome keel

katri.lehtsalu@tapagymnaasium.ee

Aivi Leimann

bioloogia

aivi.leimann@tapagymnaasium.ee

Ranno Lepasepp

kehaline kasvatus, 8.b klassijuhataja

ranno.lepasepp@tapagymnaasium.ee

Jelena Loštšina

vene keel, kirjandus, ettevõtlusõpetus

jelena.lostsina@tapagymnaasium.ee

Heidi Luik

eesti keel ja kirjandus

heidi.luik@tapagymnaasium.ee

Monika Läänemägi

eesti keel teise keelena, kirjandus, loodusõpetus, ajalugu, inimeseõpetus,
bioloogia, 5.ka ja 9.ka klassijuhataja

monika.laanemagi@tapagymnaasium.ee

Angelika Lööper

eesti keel teise keelena

angelika.looper@tapagymnaasium.ee

Marina Maiste

eesti keel teise keelena, arvutiõpetus

marina.maiste@tapagymnaasium.ee

Kseniia Makarets

ukraina keel, 6.kau klassijuhataja

kseniia.makarets@tapagymnaasium.ee

Tatjana Metsa

abiõpetaja

tatjana.metsa@tapagymnaasium.ee

Kaida Mikola

muusikaõpetus

kaida.mikola@tapagymnaasium.ee

Anneli Morgenson

matemaatika

anneli.morgenson@tapagymnaasium.ee

Marina Muravkina

füüsika, lai matemaatika

marina.muravkina@tapagymnaasium.ee

Ülle Murula

loodusõpetus, bioloogia, füüsika

ulle.murula@tapagymnaasium.ee

Marjette Maie Müntser

inglise keel, 8.a klassijuhataja

marjettemaie.muntser@tapagymnaasium.ee

Mare Neps

kehaline kasvatus

mare.neps@tapagymnaasium.ee

Indrek Niibo

ajalugu, ühiskonnaõpetus

indrek.niibo@tapagymnaasium.ee

Tiina Nugisman

vene keel

tiina.nugisman@tapagymnaasium.ee

Maie Nõmmik

ühiskonnaõpetus, ajalugu

maie.nommik@tapagymnaasium.ee

Lea Oja

klassiõpetaja, arvutikirja kiirkiri, 4.a klassijuhataja

lea.oja@tapagymnaasium.ee

Perit Olesk

klassiõpetaja, 2.c klassijuhataja

perit.olesk@tapagymnaasium.ee

Margus Oras

riigikaitse

margus.oras@tapagymnaasium.ee

Valentina Ozerova

loodus- ja inimeseõpetus, bioloogia, keemia

valentina.ozerova@tapagymnaasium.ee

Ave Pappe

muusikaõpetus

ave.pappe@tapagymnaasium.ee

Rasmus Paulus

joonestamine, IT-alused

rasmus.paulus@tapagymnaasium.ee

Valentyna Pavliuk

vene keel, kirjandus, matemaatika, 5.kb ja 6.kb klassijuhataja

valentyna.pavliuk@tapagymnaasium.ee

Irina Piksar

vene keel, loodusõpetus, kirjandus, 4.ka ja 8.kb klassijuhataja

irina.piksar@tapagymnaasium.ee

Urmas Piksar

tehnoloogia, ajalugu, geograafia, ühiskonnaõpetus

urmas.piksar@tapagymnaasium.ee

Angela Pilt

kunstiõpetus, tehnoloogia

angela.pilt@tapagymnaasium.ee

Margoth Plink abiõpetaja margoth.plink@tapagymnaasium.ee

Sirje Pipenberg

klassiõpetaja, 3.b klassijuhataja

sirje.pipenberg@tapagymnaasium.ee

Roland Plaum

õppe-ja haridustehnoloog, arvutiõpetus, uurimistööde alused

roland.plaum@tapagymnaasium.ee

Rita Püümann

inglise keel

rita.pyymann@tapagymnaasium.ee

Kaarel Raidam

ajalugu, ühiskonnaõpetus

kaarel.raidam@tapagymnaasium.ee

Oliver Remma meediaõpe oliver.remma@tapagymnaasium.ee

Sirli Reimets

inglise keel

sirli.reimets@tapagymnaasium.ee

Riina Ring

klassiõpetaja, 1.b klassijuhataja

riina.ring@tapagymnaasium.ee

Natalja Roditšenko

ajalugu, ühiskonnaõpetus, geograafia, 7.k klassijuhataja

natalja.roditsenko@tapagymnaasium.ee

Elis Roost üks-ühele õpetaja elis.roost@tapagymnaasium.ee

Iris Roost

muusikaõpetus

iris.roost@tapagymnaasium.ee

Tõnu Salm

kehaline kasvatus

tonu.salm@tapagymnaasium.ee

Tiiu Saluste

saksa keel

tiiu.saluste@tapagymnaasium.ee

Sirje Sell

eesti keel ja kirjandus, 7.a klassijuhataja

sirje.sell@tapagymnaasium.ee

Sander Serbin

matemaatika

sander.serbin@tapagymnaasium.ee

Nataliya Shelabotina

klassiõpetaja, vene keel, 3.kb ja 4.kb klassijuhataja

nataliya.shelabotina@tapagymnaasium.ee

Valeri Susi

haldusjuht, tehnoloogia

valeri.susi@tapagymnaasium.ee

Maarja Suvorov

saksa keel, uurimistööde alused

maarja.suvorov@tapagymnaasium.ee

Erika Tamm

klassiõpetaja, 2.b klassijuhataja

erika.tamm@tapagymnaasium.ee

Maire Tamm

matemaatika

maire.tamm@tapagymnaasium.ee

Tiina Tammar

klassiõpetaja, 2.a klassijuhataja

tiina.tammar@tapagymnaasium.ee

Marika Tamtik

klassiõpetaja, 3.c klassijuhataja

marika.tamtik@tapagymnaasium.ee

Aime Tops

eesti keel ja kirjandus, MSÕ õppejuht

aime.tops@tapagymnaasium.ee

Maris Urve

bioloogia, loodusõpetus, keemia, G-2 klassijuhataja

maris.urve@tapagymnaasium.ee

Mare Vahtramäe

matemaatika, 7.c klassijuhataja

mare.vahtramae@tapagymnaasium.ee

Peeter Vaikmaa

keemia

peeter.vaikmaa@tapagymnaasium.ee

Merle Varblane

klassiõpetaja, HEV-koordinaator, 1.c klassijuhataja

merle.varblane@tapagymnaasium.ee

Alevtina Vassiljeva

kehaline kasvatus, 9.kb klassijuhataja

alevtina.vassiljeva@tapagymnaasium.ee

Galina Vassiljeva

inglise keel

galina.vassiljeva@tapagymnaasium.ee

Mare Viks

eesti keel ja kirjandus

mare.viks@tapagymnaasium.ee

Allan Vinter

kehaline kasvatus

allan.vinter@tapagymnaasium.ee

Merili Vipper 5.a klassijuhataja, majandus- ja ettevõtlusõpe 7. klassidele merili.vipper@tapagymnaasium.ee

Piret Võlli

käsitöö ja kodundus, loov- ja uurimistööde koordinaator, 9.b klassijuhataja,

loovusejuht põhikoolis

piret.volli@tapagymnaasium.ee