9.11.23
 
Ülevaade hariduse andmisest Tapal
 
 • 1839. a ehitati teadaolevalt Männimäe juurde koolimaja (nn „Vanatuba"), kus pühapäeviti lapsi Piiblist lugema õpetati. Ajaloost on teada, et Laial tänaval töötas aastail 1885-1911 Katherine Masingu erakool. 1889. aastal avati kool raudteelaste lastele; 1898 avati Tapa Apostliku-õigeusu Kihelkonnakool.
 • 1906. a lõpul asutati Tapale Noorsoo Kasvatuse Selts, mille ülesandeks sai eestikeelse kooli organiseerimine. 20. oktoobril 1906. aastal alustas tööd eestikeelne algkool, 1921. a läks kool üle riiklikuks algkooliks (Tapa alevi II algkool). Paralleelselt tegutses Tapa alevi I algkool Pikal tänaval, 1925. a jätkasid mõlemad algkoolid tööd uues koolimajas Nooruse tänaval.
 • 1918. a sai Tapa Hariduse Selts loa erakooli avamiseks. Sama aasta detsembris nimetati erakool Tapa Hariduse Seltsi reaalgümnaasiumiks.
 • 1919. a see kool suleti. 3.märtsil 1919. a  võeti hoolekogu poolt vastu otsus avada Tapal teine gümnaasium. 13. märtsil avati Järva Maakonna Tapa Ühisreaalgümnaasium.
 • 1922. a andis Järva maakonnavalitsus seoses Eesti koolireformi katsetustega kooli üle Tapa Alevivalitsusele, millega muudeti ka kooli nimi Tapa Alevi Gümnaasiumiks; 1923. a nimetati kool Tapa Alevi Tehnika Ühisgümnaasiumiks, osades dokumentides samal 1923/1924. õppeaastal kooli nimetuseks ka Tapa Alevi Ühisgümnaasium.
 • 1926. a tehti Järva maakonna haridusosakonna poolt ettepanek sulgeda Tapal gümnaasium, mida siiski ei tehtud.
 • 1927. a sai Tapa linnaõigused, millega seoses nimetati kool Tapa Linna Ühisgümnaasiumiks.
 • 1934. a koolireformi alusel muudeti Tapal ka hariduskorraldust: 1934-1940 tegutses Tapal progümnaasium (keskkooliklassid), 1937-1940 reaalkool (keskkooliklassid), 1926-1931 töötas kooli juures eriharuna tütarlaste majapidamise täienduskool ja 1931-1933 era- õhtukeskkool.
 • 1935. a oli taas üleval gümnaasiumiastme likvideerimise küsimus, mis jäi ka seekord teostamata.
 • 1939. a avati uus koolimaja. Pärast sõda liideti algkool keskkooliga ja nimetati Tapa Keskkooliks.
 • 1960. a sai kooli nimeks Tapa 1. Keskkool.
 • 1964. a avati uus koolimaja 21. Juuni pst. 10a (praegu Pargi 12).
 • 1994. a sügisest kannab kool nime Tapa Gümnaasium.
 • 2001. a loodi õhtuse õppe osakond.
 • 2002. a detsembris avati Tapa Gümnaasiumi juurdeehitus – spordihoone.
 • 2010. a sügisel avati Tapa Gümnaasiumi täielikult renoveeritud staadion ja koolihoone.
 • 2015. a augustis lõpetas töö Tapa Gümnaasiumi mittestatsionaarne õpe.
 • 2018. a 1. september taasavati Tapa Gümnaasiumi mittestatsionaarne õpe.
 • 2023. a 1. septembrist liideti Tapa Gümnaasiumiga Tapa Keelekümbluskool ning õppetöö toimub kahes majas Pargi 12 ja Nooruse 2 Tapal.