Kooli tegevuse üle järelevalvet teostavad asutused
 
Haridus- ja Teadusministeerium (Munga 18, Tartu, 735 0222, e-post: hm@hm.ee)