2.02.24

 

Tapa Gümnaasiumi hoolekogu koosseis:

 

Joel Alla – lastevanemate esindaja (hoolekogu esimees) 

Arnold Pilt - lastevanemate esindaja (hoolekogu aseesimees)

Kuido Dimse - lastevanemate esindaja

Ilmar Kald - lastevanemate esindaja

Tiina Talvik - lastevanemate esindaja

Elena Varavina - lastevanemate esindaja

Jaanika Kasemets - lastevanemate esindaja

Birgit Afanasjev – õpetajate esindaja

Eve Allsoo – õpetajate esindaja

Emili Afanasjev – õpilaste esindaja

Elmu Koppelmann – vallavolikogu esindaja

Alar Teras – vilistlaste esindaja

 

Tapa Vallavalitsuse korraldus 06.12.2023 nr 752

 

Hoolekogu protokollid on leitavad Tapa Vallavalitsuse dokumendiregistris Delta tähisega TG.