9.11.23

 

Õppetööd läbivaks teemaks on 2023/2024. õppeaastal TEADMISTES PEITUB JÕUD

 

Õppeaasta eesmärgid:

1. Motiveeritud ennastjuhtiva õppija kujundamine

2. Ettevalmistus eestikeelsele õppele üleminekuks

3. Diferentseeritud õppetöö tõhustamine

4. Kahe koolikeskkonna koostöö arendamine

5. Keskkonnateadlikkuse kasvatamine

 

2023/2024. ÕPPEAASTA  HINDAMISPERIOODID 

Õppeaastas on 35 õppenädalat 175 õppepäevaga. 

 

PÕHIKOOLIS on õppeaasta jaotatud kolmeks hindamisperioodiks ehk trimestriks.

I trimester 1. september 2023 – 24. november 2023

II trimester 27. november 2023 – 8. märts 2024

III trimester 11. märts 2024 – 12. juuni 2024, v.a  lõpuklassid.

 

Trimestrite kokkuvõtvad hinded pannakse välja perioodi viimaseks päevaks v.a III trimestri ja õppeaasta koondhinded, mis pannakse välja 5. juuniks 2024.a.

 

Põhikooli lõpuklasside koondhinded pannakse välja kolm tööpäeva enne põhikooli esimest lõpueksamit. 14. maiks õpilastel, kes teevad eesti keel teise keelena eksami, tuleb välja panna eesti keele hinne. 27. maiks kõik teised õppeained kõikidel 9. klasside õpilastel.

Trimestritepõhist hindamist ei toimu 9. klasside töö- ja tehnoloogiaõpetuses ning kunstiõpetuses. Neis ainetes toimub õppetöö paaristundidena poolaasta vältel.  Kokkuvõtvad hinded pannakse välja 26. jaanuariks ja 5. juuniks 2024. a.

 

GÜMNAASIUMI KURSUSTE AJAKAVA

Õppeaine ühe kursuse kestvus on üldjuhul 35 õppetundi, erisused on lõpuklassi kursustes.

Kursuste hinded gümnaasiumiastme üleminekuklassides pannakse välja, kui kursused toimuvad õppeaasta jooksul:

6 tundi nädalas: 11. okt, 24. nov, 19. jaan, 13. märts, 17. apr, 05. juuni.

5 tundi nädalas: 20. okt, 15. dets, 23. veebr, 19. apr, 05. juuni.

4 tundi nädalas: 10. nov, 2. veebr, 12. apr, 05. juuni. 

3 tundi nädalas: 24. nov, 8. märts, 05. juuni.

2 tundi nädalas: 26. jaan, 05. juuni.

1 tund nädalas: 05. juuni.

Gümnaasiumi lõpuklassi kursusehinded ja kooliastmehinded pannakse välja eksamiperioodi alguseks, s.o hiljemalt kolm tööpäeva enne esimest riigieksamit  (16. apr 2024. a).

 

KOOLIVAHEAJAD 2023/2024. ÕPPEAASTAL

I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;

II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;

III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;

IV vaheaeg 22. aprill  2024. a kuni 28. aprill 2024. a;

suvevaheaeg 13. juuni 2024. a (v.a lõpuklassid)  kuni 31. august 2024. a.