31.01.24

 

MISSIOON

 

Tapa Gümnaasiumi missioon on tagada õppija arengu igakülgne toetamine ennast ja teisi väärtustavaks kodanikuks kasvamisel muutuvas maailmas.

 

Väljavõte Tapa Gümnaasiumi arengukavast 2022-2026