14.03.24

 

nimi

amet

e-post

Katrin Kits

koolijuht

katrin.kits@tapagymnaasium.ee

Anneli Kaasik

õppejuht

anneli.kaasik@tapagymnaasium.ee

Aime Tops

mittestatsionaarse õppe õppejuht

aime.tops@tapagymnaasium.ee

Triin Liukonen

arendusjuht

triin.liukonen@tapagymnaasium.ee

Valeri Susi

haldusjuht

valeri.susi@tapagymnaasium.ee

Heli Priilinn

personalijuht

heli.priilinn@tapagymnaasium.ee

Roland Plaum

õppe- ja haridustehnoloog

roland.plaum@tapagymnaasium.ee

Liivi Liivak

sekretär

kool@tapagymnaasium.ee

Merili Vipper

kogukonnajuht

merili.vipper@tapagymnaasium.ee

Natalja Roditšenko

kogukonnajuht

natalja.roditsenko@tapagymnaasium.ee

Külvi Kivisild

loovuse juht (andekate õpe)

kylvi.kivisild@tapagymnaasium.ee

Merle Varblane

 õpetaja (Pargi tn)

merle.varblane@tapagymnaasium.ee

Valentyna Pavliuk

sotsiaalpedagoog (Nooruse tn)

valentyna.pavliuk@tapagymnaasium.ee

Siiri Klasberg

sotsiaalpedagoog (Pargi tn)

siiri.klasberg@tapagymnaasium.ee

Monika Läänemägi

keelekümbluskoordinaator

monika.laanemagi@tapagymnaasium.ee

Piret Võlli

loovuse juht (loov-ja uurimustööde koordinaator)

piret.volli@tapagymnaasium.ee