Juubeliürituse osalustasu:

  • kuni 45. lennuni tasuta

  • eelregistreerimisel 46.-55. lend 20 eurot

  • eelregistreerimisel alates 56. lennust 25 eurot

Osalustasu on võimalik maksta kuni 28. veebruarini

Tapa Vallavalitsuse arveldusarvele EE722200001120077103,

selgitusse "TG 105 - osalustasu, nimi, lennu number" (vajadusel selgitusse: neiupõlvenimi; lõpetamise aasta).

2. märtsil algab registreerimine kell 10.00, kus saavad kõik eelregistreerunud käepaela juubeliüritusel osalemiseks.

 

 

 

 

Toimetaja: TRIIN LIUKONEN