11.12.23

 

Tapa Gümnaasiumis jätkame 2023/2024. õppeaastal tööd Andeka lapse õppega (ALÕ) ka uutes tingimustes. ALÕ eesmärgiks on luua kõrge õpimotivatsiooniga edenenud õpilastele soodsamad võimalused enda arendamiseks õpetaja juhendamisel just nendes õppeainetes, millest nad on huvitatud ning millega nad tõenäoliselt ka edaspidi tegelevad.

Andeka lapse õppetool annab õpilasele võimaluse
• silmaringi laiendamiseks koos teiste õpihimuliste noortega ning lisab valikuvõimalusi tulevikus;
• põhjalikumaks ettevalmistuseks väga heade tulemuste saamiseks lõpu- ja riigieksamitel;
• paremate tulemuste, ka tipptulemuste saavutamiseks erinevatel ainevõistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel.
• Inglise ja saksa keeles on võimalik sooritada rahvusvaheline tasemeeksam, mis asendab riigieksamit ning mille tulemused (sõltuvalt eksamist) kehtivad 2 aastast kuni elu lõpuni (CAE – inglise keeles)

Andeka lapse õpe toimub mitmes vormis:
• diferentseeritud õpe ainetunnis (erinevad või lisaülesanded);
• iseseisev töö õpetaja juhendamisel;
• Väikerühmad - koos õpivad 5-10 mitme klassi edenenud õpilast õpetaja juhendamisel täiendava ainekava alusel 24 tundi õppeaastas;
• Paindlikud väikerühmad - koos õpivad 5-10 mitme klassi edenenud õpilast õpetaja juhendamisel valmistudes ainevõistluseks või olümpiaadiks 12 tundi 1-3 kuu jooksul enne ainevõistlust või olümpiaadi.

Õpilasi suunavad väikerühmadesse aineõpetajad, klassijuhataja, samuti võib ettepaneku teha lapsevanem ALÕ koordinaatori kaudu eespool toodud kriteeriumide alusel. Hindame kõrgelt kodu toetust.

Käesoleval õppeaastal tegutseb Tapa Gümnaasiumis 2 väikerühma:
1. Matemaatika III kooliastmes (Sander Serbin)
2. Eesti keel ja kirjandus - etlus II, III kooliastmes ja gümnaasiumis (Sirje Sell)