DOKUMENDIREGISTER

 

Tapa Gümnaasiumi dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus alates 02.01.2019 loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saata e-posti aadressile kool@tapagymnaasium.ee

Kooli dokumendiregistrit peetakse Tapa Vallavalitsuse dokumendiregistris Delta tähisega TG.

SISENE DOKUMENDIREGISTRISSE SIIT

Küsimuste korral palume pöörduda kooli kantseleisse tel 32 22311 või e-posti aadressil kool@tapagymnaasium.ee