Gümnaasiumi õppeaasta kursuste ajakava 
 

Õppeaine ühe kursuse kestvus on üldjuhul 35 õppetundi, erisused on lõpuklassi kursustes.

Kursuste hinded gümnaasiumiastme üleminekuklassides pannakse välja, kui kursused jooksevad läbi õppeaasta:

5 tundi nädalas:           16.oktoober, 11.detsember, 20.veebruar, 16.aprill, 7.juuni.

4 tundi nädalas:           6. november, 22. jaanuar, 1.aprill, 7. juuni.

3 tundi nädalas:           29. november, 11. märts, 7. juuni.

2 tundi nädalas:           17. jaanuar, 7. juuni.

1 tundi nädalas:           7. juuni.

 

Kui kursus kestab vaid ühe poolaasta, siis pannakse hinded välja vastavalt I poolaasta kursusel 22. jaanuariks, II poolaasta kursusel 7.juuniks.

Gümnaasiumi lõpuklassi kursusehinded ja kooliastmehinded pannakse välja eksamiperioodi alguseks, s.o hiljemalt kolm tööpäeva enne esimest riigieksamit.