Uudised

« Tagasi

ÕPILASED ISEÕPPIJAD 2021/22

ÕPILASED ISEÕPPIJAD 2021/22

Nagu eelmiselgi õppeaastal nii ka käesoleval õppeaastal tunnustati iga trimestri lõpus ISEÕPPIJAID – need on õpilased, kes tahavad ja püüavad saada veel rohkem teadmisi-oskusi, kui tema koolitunnid talle pakuvad. Oluline on, et need uued teadmised-oskused ei jää vaka alla, vaid neid jagatakse koolis ning innustatakse teisigi ennast arendama ja väärtustama õppimist. Iseõppijate valimiseks olid kindlad kriteerimid, millest vähemalt pooled pidid saama täidetud, et saada iseõppija märk. Õpilastel oli võimalik saada maksimaalselt kolm märki (iga trimestri lõppedes), gümnasistidel kaks märki (semestrite lõppedes). Tänaseks on teada, et tublisid iseõppijaid oli meil päris palju. Põhikooli õpilasi, kes said kolm märki, oli kokku 50, kahe märgi saajaid 35 ja ühe märgi sai 29 õpilast; gümnaasiumis sai kaks märki 13 ja ühe märgi 6 õpilast. Kolm ja kaks märki saanud iseõppijatel oli preemiana võimalik minna õppeaasta lõpus õppereisile. Käidi Tallinnas muuseumides: vanemad õpilased rändasid Tallinna vanalinnas apteeker Melchiori radadel linnamuuseumi giidi saatel, keskastme õpilased külastasid Eesti Vabaõhumuuseumi ja osalesid programmis "Eluolu nõukogude ajal" ja kõige nooremad osalesid Suurgildi ajaloomuseumi ja Raeapteegi ühisprogrammis.

Võib öelda, et meie premeeritud iseõppijad on seda tunnustust väärt. Õpetaja Kristel Seliste, kes oli õpilastega kaasas vabaõhumuuseumis, rääkis kuidas õppekäigu lõppedes tuli sealne töötaja uurima, kust tulevad sellised õpilased, kes on viisakad, kuulavad ja tahavad teada. Sellised õpilased tulevad Tapa Gümnaasiumist!