Õppesuundade info

Gümnaasiumi õppekava ehitatakse üles erinevatest osadest, pakkudes õpilasele oma haridus- teel osalise võimaluse ise otsustada, mida ta õppida soovib. Gümnaasiumi õppekava koosneb kursustest, kus üks kursus võrdub 35 ainetunniga. Kuna õppeaastas on 35 nädalat, siis lihtsustatult tähendab see, et kui tunniplaanis on üks tund nädalas, läbitakse aasta jooksul üks kursus. 

 

Riiklik gümnaasiumi õppekava näeb ette 63 või 69 põhiaine kursuse läbimist. Mahu erinevus tuleneb õpilase võimalusest valida, kas ta soovib õppida laia või kitsast matemaatikat. Tapa Gümnaasiumis on võimalus valida mõlemat matemaatika- suunda.

Tapa Gümnaasiumi kohustuslikud kursused on valitud, et toetada õppurit riigieksamiteks ettevalmistumisel (eesti keel, kirjandus, matemaatika, inglise keel); uurimistöö koostamisel ja iseseisva õppurina toime tulemisel (õpioskused, karjääriõpetus). 

Õpilasel endal on Tapa Gümnaasiumis kohustus valida kaks viiest kursusest koosnevat moodulit. Moodulid koosnevad üksteist toetavatest ja kokku sobivatest ainetest, et süvendada õppuri teadmisi mõnes laiemas valdkonnas. Mooduleid on kokku kuus: IT-reaalmoodul, majandusmoodul, üldkultuuri moodul, sotsiaalmoodul, meediaõpe ja loodusteadused (lote).  

Täiendavalt on õpilasel võimalus valida hulga vabavalikainete seast nagu kolmas võõrkeel, autoõpetus, hiina keel ja kultuur jne.

Täpsemalt on võimalik lugeda gümnaasiumi õppekava kohta siit või vastuvõtu tingimuste kohta siit.