ÕPPEAASTA KIRJELDUS

Õppetööd läbivaks teemaks on 2021/2022. õppeaastal 

TEADMISED KROONIVAD OTSIJAT   

(Suos Cultores Scientia Corona)

 

Õppeaasta eesmärgid:

 

1. Motiveeritud ennastjuhtiva õppija kujundamine

2. Diferentseeritud õppetöö tõhustamine

3. Keskkonnateadlikkuse kasvatamine

4. Koostöö arendamine lastevanematega

5. Digipädevuse- ja turvalisuse arendamine

6. Tapa Gümnaasiumi bränding - põhimõtete arendamine 

 

ÕPPEAASTA 2021/2022 HINDAMISPERIOODID 

 

Õppeaastas on 35 õppenädalat 175 õppepäevaga. 

 

PÕHIKOOLIS on õppeaasta jaotatud kolmeks hindamisperioodiks ehk trimestriks.

 

I trimester                   1. september 2021­ – 26. november 2021

II trimester                  29. november 2020 – 11. märts 2022

III trimester                 14. märts 2021 – 13. juuni 2021, v.a  lõpuklassid.

 

Trimestrite kokkuvõtvad hinded pannakse välja perioodi viimaseks päevaks,  v.a III trimestri ja õppeaasta koondhinded, mis pannakse välja 7. juuniks 2022.a.

 

Põhikooli lõpuklasside koondhinded pannakse välja kolm tööpäeva enne põhikooli esimest lõpueksamit.

Erandina ei toimu trimestritepõhist hindamist 9. klasside töö- ja tehnoloogiaõpetuses ning kunstiõpetuses. 9.a klassi töö- ja tehnoloogiaõpetuse ning 9.b ja 9.c klassi kunstiõpetuse  paaristunnid toimuvad I poolaastal ja kokkuvõttev hinne pannakse välja 22. jaanuariks.    II poolaastal toimuvad 9.a klassi kunstiõpetuse ning  9. b ja 9.c klassi töö- ja tehnoloogia-õpetuse paaristunnid. Kokkuvõttev hinne pannakse välja kolm tööpäeva enne põhikooli esimest lõpueksamit.

 

GÜMNAASIUMI KURSUSTE AJAKAVA

 

Õppeaine ühe kursuse kestvus on üldjuhul 35 õppetundi, erisused on lõpuklassi kursustes.

Kursuste hinded gümnaasiumiastme üleminekuklassides pannakse välja, kui kursused toimuvad õppeaasta jooksul:

 

6 tundi nädalas:                      8. okt, 26. nov, 21. jaan, 11. märts, 22. apr, 7. juuni.

5 tundi nädalas:                       19. okt, 14. dets, 17. veebr,14. apr, 7. juuni.

4 tundi nädalas:                       5. nov, 21. jaan, 31.märts, 7. juuni. 

3 tundi nädalas:                       26. nov, 11. märts, 7. juuni.

2 tundi nädalas:                       21. jaan, 7. juuni.

1 tund nädalas:                        7. juuni.

Gümnaasiumi lõpuklassi kursusehinded ja kooliastmehinded pannakse välja eksamiperioodi alguseks, s.o hiljemalt kolm tööpäeva enne esimest riigieksamit.

 

Koolivaheajad 2021/2022. õppeaastal

 

I vaheaeg         25. oktoober 2021. a - 31. oktoober 2021. a;

II vaheaeg       23. detsember 2021. a - 9. jaanuar 2022. a;

III vaheaeg      28. veebruar 2022. a  - 6. märts 2022. a;

IV vaheaeg      (v.a. 12. klass) 25. aprill – 1. mai 2022;

suvevaheaeg    (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2022.