ÕPPEAASTA KIRJELDUS

Õppetööd läbivaks teemaks on 2022/2023. õppeaastal 

PÜSIVUS VIIB SIHILE.  

 

Õppeaasta eesmärgid:

 

1. Motiveeritud ennastjuhtiva õppija kujundamine

2. Diferentseeritud õppetöö tõhustamine

3. Keskkonnateadlikkuse kasvatamine

4. Koostöö arendamine lastevanematega

5. Digipädevuse- ja turvalisuse arendamine 

 

2022/2023. õppeaasta  HINDAMISPERIOODID

 

Õppeaastas on 35 õppenädalat 175 õppepäevaga.

 

PÕHIKOOLIS on õppeaasta jaotatud kolmeks hindamisperioodiks ehk trimestriks.

 

I trimester                    1. september 2022 – 25. november 2022

II trimester                  28. november 2022 – 10. märts 2023

III trimester                 13. märts 2023 – 14. juuni 2023, v.a  lõpuklassid.

 

Trimestrite kokkuvõtvad hinded pannakse välja perioodi viimaseks päevaks v.a III trimestri ja õppeaasta koondhinded, mis pannakse välja 9. juuniks 2023.a.

 

Põhikooli lõpuklasside koondhinded pannakse välja kolm tööpäeva enne põhikooli esimest lõpueksamit (24. mai 2023).

Trimestritepõhist hindamist ei toimu 9. klasside töö- ja tehnoloogiaõpetuses ning kunstiõpetuses. Neis ainetes toimub õppetöö paaristundidena poolaasta vältel.  Kokkuvõtvad hinded pannakse välja 20. jaanuariks ja 24. maiks 2023. a.

 

GÜMNAASIUMI kursuste ajakava

 

Õppeaine ühe kursuse kestvus on üldjuhul 35 õppetundi, erisused on lõpuklassi kursustes.

 

Kursuste hinded gümnaasiumiastme üleminekuklassides pannakse välja, kui kursused toimuvad õppeaasta jooksul:

 

6 tundi nädalas:                       11. okt, 25. nov, 20. jaan, 10. märts, 21. apr, 09. juuni.

5 tundi nädalas:                       21. okt, 16. dets, 23. veebr, 21. apr, 09. juuni.

4 tundi nädalas:                       11. nov, 3. veebr, 14. apr, 9. juuni.

3 tundi nädalas:                       2. dets, 24. märts, 09. juuni.

2 tundi nädalas:                       20. jaan, 09. juuni.

1 tund nädalas:                        09. juuni.

 

Gümnaasiumi lõpuklassi kursusehinded ja kooliastmehinded pannakse välja eksamiperioodi alguseks, s.o hiljemalt

kolm tööpäeva enne esimest riigieksamit (19. apr 2023. a).

 

 

Koolivaheajad 2022/2023. õppeaastal

 

I vaheaeg                24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;

II vaheaeg              22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;

III vaheaeg             27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;

IV vaheaeg             24. aprill  2023. a kuni 30. aprill 2023. a;

suvevaheaeg          15. juuni 2023. a (v.a lõpuklassid)  kuni 31. august 2023. a.