Andeka lapse õppetool

Tapa Gümnaasiumis jätkab 2021/2022. õppeaastal tööd Andeka lapse õppetool (ALÕ), mille eesmärgiks on luua  kõrge  õpimotivatsiooniga edenenud õpilastele soodsamad võimalused enda  arendamiseks õpetaja juhendamisel just nendes õppeainetes, millest nad on huvitatud ning millega nad tõenäoliselt ka edaspidi tegelevad.

Õpilasi suunavad väikerühmadesse aineõpetajad, klassijuhataja, samuti võib ettepaneku teha lapsevanem, aineõpetaja, klassijuhataja või ALÕ koordinaator. Hindame kõrgelt kodu toetust.

Andeka lapse õppetool annab õpilasele võimaluse

•      silmaringi laiendamiseks koos teiste  õpihimuliste noortega ning lisab tulevikus valikuvõimalusi;

•      põhjalikumaks ettevalmistuseks ja väga heade tulemuste saamiseks lõpu- ja riigieksamitel;

•      paremate tulemuste (ka tipptulemuste) saavutamiseks erinevatel ainevõistlustel, konkurssidel ja  olümpiaadidel.

 

Käesoleval õppeaastal toimub Tapa Gümnaasiumis tublide, andekate ja motiveeritud õpilaste arendamine mitmel viisil: 

1.      VÄIKERÜHMAD

•       Gümnaasiumiastmes:

Lingvistika (Katri Lehtsalu)

Bioloogia, uurimistööd (+III kooliaste, Aivi Leimann)

Füüsika (Marina Muravkina)

Matemaatika (Marina Muravkina)

•      III kooliastmes

Füüsika  (Ülle Murula)

Matemaatika (Eevi Koppelmann)

Keemia (Maris Urve)

Saksa keel ja vene keel (vene keelt emakeelena kõnelevatele õpilastele  III kooliastmes ja nendele õpilastele, kes õpivad või soovivad B-keelena õppida saksa keelt) (Maarja Suvorov)

•      II kooliastmes

Loodusained (Anneli Sepp)

Matemaatika (Eevi Koppelmann)

Eesti keel ja kirjandus - etlus (Sirje Sell) 

Inglise keel C1 tasemel on käesolevast õppeaastast vabavalikaine (3 kursust gümnaasiumi jooksul) 

 

Lisaks on võimalik osaleda paindliku väikerühma töös (kuni 12 t) enne ainevõistlust. 

     TEADMISED KROONIVAD OTSIJAT   

     (Suos Cultores Scientia Corona)

Täiendav info