Me oleme jätkusuutlik ja arenev kool, kus on loodud õppimist toetav keskkond, mis tagab kõigile
õpilastele kvaliteetse hariduse, toetab õppijate individuaalset arengut, kujundab elus
toimetulekuks vajalikke oskusi ja väärtushinnanguid.
 
Tapa Gümnaasiumis on olulisel kohal õppija - nii õpilane kui töötaja, kes on huvitatud enese arendamisest.