Direktsioon

Nimi

Amet

e-mail

Naima Sild direktori kt. naima.sild@tapagymnaasium.ee
Aime Tops mittestatsionaarse õppe õppejuht aime.tops@tapagymnasium.ee
Roland Plaum õppe- ja haridustehnoloog roland.plaum@tapagymnaasium.ee
Koit Kuusk majandusjuhataja koit.kuusk@tapagymnaasium.ee
Liivi Liivak sekretär kool@tapagymnaasium.ee
Sirje Sell huvijuht sirje.sell@tapagymnaasium.ee
Eva Arusoo HEV-koordinaator eva.arusoo@tapagymnaasium.ee
Siiri Klasberg sotsiaalpedagoog siiri.klasberg@tapagymnaasium.ee
Tiina Tammar algõpetuse ainerühma juht tiina.tammar@tapagymnaasium.ee

Katri Lehtsalu

eesti keele ja kirjanduse ainerühma juht

katri.lehtsalu@tapagymnaasium.ee

Külvi Kivisild

võõrkeelte ainerühma juht, töö andekatega

kylvi.kivisild@tapagymnaasium.ee

Maarja Suvorov

võõrkeelte ainerühma juht, loov – ja uurimistööd

maarja.suvorov@tapagymnaasium.ee

Marina Muravkina reaalainete (matemaatika) rühma juht marina.muravkina@tapagymnaasium.ee
Maris Urve reaalainete (loodusained) rühma juht maris.urve@tapagymnaasium.ee

Aile Kippar

sotsiaal- ja oskusainete rühma juht

aile.kippar@tapagymnaasium.ee